Actualment esteu veient Les fases del tractament amb implants dentals

Les fases del tractament amb implants dentals

Els procediments quirúrgics dels tractaments amb implants dentals estan protocolitzats i es realitzen pràcticament sense molèsties. S’administra anestèsia local i únicament es percep ‘el run-run’ dels instruments i sensacions de pressió a la boca. Aquests protocols són personalitzats i presenten algunes diferències, en funció de cada cas particular.

D’acord amb la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració, inclouen:

1. Fase inicial d’estudi i planificació

En la primera consulta per la realització d’un tractament d’implants, s’elabora una història clínica amb una completa exploració de la boca i es realitzen diferents proves diagnòstiques (radiografies, TAC,…), per acabar fent uns models de guix. Amb la informació obtinguda, es planificarà la cirurgia mitjançant un programa informàtic que permet fer un diagnòstic personalitzat i una simulació de la intervenció quirúrgica a realitzar.

Els tractaments amb implants dentals osteointegrats requereixen procediments d’alta complexitat tècnica, de manera que la fase de planificació i estudi esdevé molt important i haurà d’assolir una sèrie d’objectius:

  • Informar al pacient sobre els diferents tipus d’implants i pròtesis.
  • Valorar de forma individualitzada l’estat de salut bucodental i general del pacient, per tal de conèixer possibles riscos o contraindicacions del tractament.
  • Recomanar el moment idoni per efectuar el tractament, ja que algunes de les seves fases poden alterar lleugerament l’estil de vida de la persona.
  • Identificar la quantitat i qualitat d’òs disponible per col·locar els implants, la relació d’espai protètic i la distancia fins les estructures nobles com sins maxil·lars i nervis dentaris.
  • Oferir al pacient un pla de tractament que inclogui informació dels procediments clínics necessaris pel seu cas.
  • Recuperar la salut integral, orientant-lo sobre altres possibles tractaments que pugui necessitar, ja siguin odontològics o no.
  • Oferir assessorament sobre els tractaments previs o posteriors a la intervenció.

2. La fase quirúrgica

La col·locació dels implants dentals requereix d’una o més intervencions quirúrgiques en funció de la naturalesa de cada cas. El procés es realitzarà en una o dues fases. L’elecció d’un procediment o un altre dependrà de criteris individuals que seràn valorats per l’equip implantològic. L’aplicació d’anestèsia local i la possibilitat de sedació conscient garantitza l’absència de dolor i molesties al llarg de tota la intervenció.

Si el procediment quirúrgic es desenvolupa en dues fases, en la primera s’insereix l’implant, deixant-lo totalment cobert amb la geniva durant un periode de temps variable. Durant la cicatrització, generalment, entre tres i sis setmanes, el teixit de la geniva cobreix l’implant. Posteriorment, es comença a formar os al votant i en el propi implant, en un procés anomenat osteointegració.

En la segona fase, una vegada passats tres mesos i mig en el maxil.lar superior i dos en l’inferior, es realitza una petita incisió a la geniva per comprovar el bon estat de l’implant i efectuar la connexió del pilar de cicatrització, que servirà de nexe d’unió amb el medi bucal i que farà la funció d’unir-lo amb la futura pròtesi.

4. Fase de manteniment

Molts estudis han demostrat que els tractaments mitjançant implants tenen un elevat grau de seguretat, fonamentat en l’existència d’uns protocols de control i manteniment exhaustius.

Una vegada ha finalitzat el procés, és molt important que el pacient segueixi unes normes de manteniment per tal d’allargar la vida del tractament. Un bon raspallat i la utilització de raspalls interproximals després de cada àpat, no fumar i assistir a les cites programades de control seran fonamentals per aconseguir-ho.

La necessitat d’establir una vigilància i unes cures de manteniment periòdic es veu justificada per evitar contaminacions bacterianes i possibles desajustaments de les pròtesis pel desgast de la funció i el pas del temps.

Les revisions de manteniment van dirigides a controlar l’evolució dels resultats del tractament al llarg del temps, detectant qualsevol situació desfavorable que es pugui produir i actuant en conseqüència. En cas que no apareguin problemes, que és el més probable, s’executen rutines diagnòstiques i preventives dirigides a garantir la salut a llarg termini.

Si s’acudeix a les fases de manteniment periodontal marcades per l’especialista, aconseguirem evitar problemes com ara la mucositis o complicacions més greus com la periimplantits, preservant els teixits tous i circundants en perfecte estat i cohesió.

Per més informació, pots realitzar un estudi personalitzat gratuït i un pressupost sense compromís en el nostre centre mèdic, situat al carrer Enric Granados 90-92 de Barcelona. Només has de trucar al telèfon 93 217 22 99 i demanar una cita amb la Doctora Olga Rabassa i ella mateixa t’informarà de tots els detalls del tractament.

Els socis del Club Atlàntida tenen descomptes exclussius en aquest i altres tractaments del Centre Mèdic.

Dra. Olga Rabassa
Centre Mèdic Atlàntida

Deixa un comentari